Cookiebeleid

Cookies

Cookiebeheerbeleid

Respect voor privacy en gegevensbescherming zijn voor ons een prioriteit.

Tijdens het navigeren op onze website informeren wij u dat er mogelijk cookies en andere trackers worden geïnstalleerd of gebruikt om toegang tot gegevens op uw computer, tablet of smartphone te krijgen, etc.

Dit cookiebeheerbeleid toont aan dat wij ernaar streven om u volledig te informeren over het gebruik en de plaatsing van deze cookies en dat wij rekening houden met uw voorkeuren en onze wettelijke verplichtingen.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein computerbestand, een tracker dat opgeslagen en gelezen wordt via de webbrowser bijvoorbeeld wanneer u een website raadpleegt, een elektronisch bericht leest, software of een mobiele applicatie installeert of gebruikt en dit ongeacht de gebruikte terminal (computer, smartphone, tablet, enz.).

Hoe kunt u cookies accepteren of weigeren?

Cookies die door onze site zijn geplaatst

Wanneer u onze website bezoekt, informeert een bericht u over de cookies die door de browser worden geplaatst en gelezen. U wordt geïnformeerd over de manier waarop ze worden gebruikt en gevraagd om uw toestemming te geven. U kunt dan uw voorkeuren aangeven voor de volledige website, of per doeleinde.

U kunt uw keuzes op elk gewenst moment wijzigen via de link Cookiebeheer die u onderaan onze website vindt.

We bewaren uw voorkeuren gedurende 6 maanden.

Cookies van derden

U kunt zich ook verzetten tegen het plaatsen van cookies van derden door de cookie-pagina's van deze partners rechtstreeks op hun websites te raadplegen.

Waarom cookies gebruiken?

Cookies die noodzakelijk zijn voor het gebruik van onze site

Deze cookies zijn vereist voor de basiswerking van de site. Ze zorgen ervoor dat u de site kan gebruiken en toegang heeft tot uw beveiligde klantenzone, uw gebruikersinterface kan personaliseren (taalkeuze bijvoorbeeld), de cookies kan kiezen die op uw uitrusting worden opgeslagen en de veiligheid van het authenticatiemechanisme kan verzekeren. Deze cookies zijn onmisbaar om te surfen.

Deze cookies:

  • slaan uw keuzes op over het opslaan van cookies (eu-consent)

Welke gegevens worden er via de cookies verzameld?

De verzamelde informatie kan de geraadpleegde webpagina’s en rubrieken omvatten, de advertenties waarop u geklikt hebt, het type hardware en de gebruikte browser, het identificatienummer van de hardware, in voorkomend geval, uw IP-adres, en elke andere informatie die u op onze site geleverd hebt.

Bewaarduur?

We bewaren uw keuzes over het opslaan van cookies 6 maanden lang.

De levensduur van onze cookies is maximum 13 maanden.

De informatie die via de mediumbereikmetingcookies verzameld wordt, wordt 25 maanden bewaard.